Posts Tagged ‘Sheldon Adelson’

h1

Impacte arqueològic d’Eurovegas al Baix Llobregat

Juliol 23, 2012

Fa uns dies vaig llegir que un grup d’arqueòlegs madrilenys va denunciar que el projecte d’Eurovegas, en el cas d’instal·lar-se a Madrid suposaria la destrucció d’un gran nombre de jaciments arqueològics, ja que el projecte preveu modificar la Llei de Patrimoni per tal de no incloure cap mesura de sondejos o prospeccions arqueològiques prèvies en el territori. I com Catalunya no pot ser menys, dedicaré aquest article a explicar com Eurovegas podria devastar el nostre Patrimoni Arqueològic en cas de que s’ubiqui finalment al Delta del Llobregat.

El que avui coneixem com el Delta del Llobregat és una formació geològica creada al segles VII-VIII dC a partir de l’acumulació d’abocaments de terres al riu, arrel de les remocions del terreny per a la plantació de vinya en època romana i alt-medieval. Això vol dir que en època prehistòrica, ibèrica i romana aquest terreny era mar; concretament un port d’ancoratge (és adir sense estructures portuàries, on els vaixells empren barquetes per arribar fins a la costa), conegut pels arqueòlegs com “El Port de les Sorres” amb una cronologia entre el IV aC i el V dC i amb una gran quantitat de restes de vaixells enfonsats així com dels seus carregaments.

Aquest jaciment portuari es va destruir en part de forma incontrolada durant el “desarrollismo” dels anys 60-70, qua s’extreia sorra massivament del delta per tal de fer formigó. Durant aquesta època desenes de vaixells romans i medievals es van trinxar per les màquines excavadores i moltes àmfores romanes decoraven locals a Gavà i Viladecans. Ja en democràcia l’arqueòleg Pere Izquierdo es va dedicar a recuperar part d’aquestes restes ceràmiques  per tal de fer-ne un estudi científic i establir les fases d’ocupació del jaciment que serien les següents:

1)Fase Ibèrica (IV-II aC): En aquesta fase del jaciment els romans comercien amb la població ibèrica local intercanviant àmfores i ceràmica grega o púnica a canvi  del ferro que els ibers extreien de les mines a la Serra de les Ferreres a Gavà o a la Plaça de la Constitució a Sant Boi.

2) Fase Republicana (II aC-I dC): Aquí és produeix un ús més intensiu del jaciment, amb un gran nombre d’importacions ceràmiques procedents de diferents punts del Mediterrani, com Eivissa, Campania o el Laci.

3) Fase Alt Imperial (I-II dC): Es generalitza l’ús de la Vinya i es passa d’importar a exportar vi, amb una gran quantitat de restes d’àmfora vitícola que s’exporta amb destinació al sud de França i Roma.

4) Fase Baix Imperial (III-V dC): S’importen nombroses quantitats d’àmfores d’oli bètic del sud de la Península i vi del nord d’Àfrica. El port cau en desús progressivament per motius econòmics, al abandonar-se els centres productius i consumidors a la zona.

A partir del segle VII-VIII es forma el Delta del Llobregat i aquests terrenys passen a formar part de la propietat dels barons de l’Eramprunyà que els consideren massa pantanosos per les feines agrícoles, mantenint-los improductius fins al s.XVIII, moment en el que es parcel·len i s’entreguen a pagesos que els cultiven i edifiquen nombroses masies a la zona.

Com a conclusió podem afirmar que la construcció d’Eurovegas pot afectar a un jaciment arqueològic de primer ordre, fonamental per entendre les rutes comercials al Mediterrani  en cronologies iberoromanes. Tenint en compte les exigències de Sheldon Adelson i  la nul·la sensibilitat per la cultura i el patrimoni català que té l’actual govern de CIU (que va destruir incontroladament fa poc el jaciment més antic de Catalunya per posar un peatge d’Abertis) el més probable es que totes aquestes restes es destrueixin de forma il·legal i sense cap mena de documentació científica, perdent així una part fonamental del nostre passat.